Over Nat Utrecht

Nat Utrecht is opgericht in 1997 en is aangesloten bij de KNZB en de EGLSF (European Gay and Lesbian Sport Federation). We trainen drie keer per week onder begeleiding van professionele trainers in zwembad De Kwakel in Utrecht. We stimuleren deelname aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Naast het napraten na de training in de kantine van het zwembad, organiseren we meerdere keren per jaar sociale activiteiten. We hebben ons eigen clubblad dat ieder kwartaal verschijnt: de Natte Krant. We zijn niet alleen een professionele, maar vooral ook een heel leuke zwemvereniging.

Leden aan het woord

Chris over Nat Utrecht

Een jaar geleden ben ik lid geworden van Nat. Ik woonde toen nog niet zo lang in Utrecht en wilde graag nieuwe mensen in de stad leren kennen. Daarnaast wilde ik ook lekker sportief bezig zijn. Ik heb het gevoel dat ik een geweldige combinatie heb kunnen vinden tussen de sociale en sportieve aspecten bij Nat. Ik heb nu ook veel leuke mensen leren kennen en mooie herinneringen gemaakt dankzij het zwemmen.

Wat ook fijn is aan Nat Utrecht is dat alles vrijblijvend is. Je kunt deelnemen aan de trainingen, tot wel 3 keer per week, meedoen aan een wedstrijd, na de training blijven hangen voor een gezellige borrel of deelnemen aan een van de activiteiten die georganiseerd worden. Niets is verplicht. Dat is juist heel fijn aan Nat, zeker als je weleens een drukke agenda hebt.

Als vereniging hebben we een bestuur dat onderling de taken verdeelt. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) kiezen de leden het bestuur en worden verenigingszaken besproken en in stemming gebracht. De bevoegdheden van bestuur en de ALV zijn vastgelegd in de statuten.

Binnen Nat Utrecht zetten veel leden zich in voor de vereniging, bijvoorbeeld door de clubkampioenschappen te organiseren, een etentje te regelen of mee te schrijven aan onze Natte Krant. Deze inzet wordt aangemoedigd en gewaardeerd, omdat we zo met elkaar het sportieve en sociale karakter van Nat Utrecht kunnen behouden.

Bestuur

Het huidige bestuur van Nat Utrecht bestaat uit:

  • Ivo Kokje (voorzitter)
  • Hans de Groot (secretaris)
  • Ruurd Jellema (penningmeester)
  • Eric Vocking
  • Marlien Wijnhof

Commissies

Binnen Nat Utrecht zijn verschillende commissies actief die ervoor zorgen dat onze vereniging dynamisch en in beweging blijft. Voorbeelden zijn de redactiecommissie (die zorgt voor ons clubblad de Natte Krant), de trainerscommissie en de bootcommissie (Nat Utrecht doet mee aan de Utrechtse Canal Pride). De leden van onze wedstrijdcommissie selecteren nationale, internationale en speerpuntwedstrijden en zorgen er daarnaast voor dat de aanmelding voor toernooien goed verloopt. Ook houden zij persoonlijke en clubrecords bij. Meer weten over het zwemmen van wedstrijden? Klik hier .

Historie

In de jaren negentig kwam uit de VS een nieuw fenomeen overwaaien naar Nederland: de homosportclub. De eerste homozwemvereniging van Nederland was in 1992 Plons uit Den Haag. Daarna volgden er in rap tempo verschillende zusterverenigingen door het hele land, zoals GSA en Upstream uit Amsterdam, Ketelbinkie uit Rotterdam, Zwemgoud uit Groningen en Spetters uit Nijmegen.

Homozwemvereniging Nat Utrecht zag het licht in september 1996, toen de Utrechtse zwemmers die bij Gay Swim Amsterdam trainden een eigen club begonnen. Na een spannend eerste levensjaar bracht een golf van nieuwe leden de vereniging aan het begin van het tweede seizoen in veiliger water. Nat Utrecht werd in september 1997 officieel als rechtspersoon opgericht en aangemeld als lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).